UPTS’2015

1.ULUSAL PLASTİK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

“Plastikler, Polimer Kompozitler, Şekillendirme Teknolojileri”

 

15-16 Ekim 2015, İSTANBUL

 

 

          

 

Ana Sayfa

Sempozyum Konuları

Kurullar

Davetli Konuşmacılar

Önemli Tarihler

Özet/Bildiri Gönderimi

Kayıt

Sempozyum Programı

Destek Veren Kuruluşlar

İletişim

Önemli Tarihler:

 

Son Özet Gönderimi       

10 Temmuz 2015

Özet Kabul

15 Temmuz 2015

Tam Metin Gönderimi

04 Eylül 2015

Son Kayıt

07 Eylül 2015

Program İlanı

05 Ekim 2015

Sempozyum

15-16 Ekim 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu

Beşiktaş/İSTANBUL

http://www.upts.yildiz.edu.tr

e-posta: upts2015ytu@gmail.com