UPTS’2015

1.ULUSAL PLASTİK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

“Plastikler, Polimer Kompozitler, Şekillendirme Teknolojileri”

 

15-16 Ekim 2015, İSTANBUL

 

 

          

 

Ana Sayfa

Sempozyum Konuları

Kurullar

Davetli Konuşmacılar

Önemli Tarihler

Özet/Bildiri Gönderimi

Kayıt

Sempozyum Programı

Destek Veren Kuruluşlar

İletişim

Sempozyum Kurulları:

 

Onursal Başkan

Prof.Dr. İsmail Yüksek (Rektör)

 

Danışmanlar Kurulu

Prof.Dr. Faruk Yiğit (Makine Fakültesi Dekanı)

Prof.Dr. Ayşegül Akdoğan Eker (Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Hüseyin Sönmez

Prof.Dr. Erhan Altan

 

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. İsmail Teke

Prof.Dr. Hüseyin Yıldırım

Prof.Dr. Özgen Ümit Çolak

Doç.Dr. Zehra Yumurtacı

Doç.Dr. Mihrigül Ekşi Altan (Sempozyum Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Şahin

Dr. Alper Uysal

 

Bilim Kurulu*

Hamit AKBULUT (Atatürk Üniversitesi)

Armağan ARICI (Kocaeli Üniversitesi)

Pınar ÇAMURLU (Akdeniz Üniversitesi)

İsmet ÇELİK (Dumlupınar Üniversitesi)

Mehmet Ali GÜRKAYNAK (İstanbul Üniversitesi)

Rasim İPEK (Ege Üniversitesi)

Ahmet KOYUN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Yusuf MENCELOĞLU (Sabancı Üniversitesi)

Nihan NUGAY (Boğaziçi Üniversitesi)

Turgut NUGAY (Boğaziçi Üniversitesi)

Mustafa ÖKSÜZ (Marmara Üniversitesi)

Mualla ÖNER (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Binnur SAĞBAŞ (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Tülin ŞAHİN (Kocaeli Üniversitesi)

Sinan ŞEN (Yalova Üniversitesi)

Metin TANOĞLU (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Münir TAŞDEMİR (Marmara Üniversitesi)

Vedat TEMİZ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Sevgi ULUTAN (Ege Üniversitesi)

Deniz UZUNSOY (Bursa Teknik Üniversitesi)

Ahmet ÜNAL (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Hale BERBER YAMAK (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Ülkü YILMAZER (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

 

* Bilim kurulu, soyadı sıralı olarak listelenmiştir.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu

Beşiktaş/İSTANBUL

http://www.upts.yildiz.edu.tr

e-posta: upts2015ytu@gmail.com